Новини

Представители на ЕК ще обсъдят възможностите за инвестиции в сектор „Транспорт” с българското правителство и институциите

На 23 и 24 март 2017 г. в София ще се проведе регионална конференция за насърчаване на инвестициите в сектор „Транспорт“.  Събитието се организира от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия (ЕК) в сътрудничество с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Форумът има за цел да събере на едно място представители на ЕК, българското правителство и институции, публичния сектор и бизнеса. Участие в конференцията ще вземат служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, еврокомисарят по транспорта Виолета Булц, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Пим ван Балеком, европейските координатори – за коридор „Рейнско – Дунавски“ Карла Пейс и за коридор „Северно море – Балтийско море“ Катрин Траутман, министри на транспорта от ЕС и др. В рамките на двудневната конференция ще се обсъдят възможностите за увеличаване на инвестициите в отрасъла. По време на събитието ще бъде представена и публикуваната от ЕК, на 8 февруари 2017 г., покана за предложения, чрез която се предоставят 1 млрд. евро, като допълнение към частни инициативи, насочени към ключови транспортни проекти. Целта е 1 млрд. евро от европейските фондове да бъдат обединени с други алтернативни източници на финансиране, за да се стимулират частните инвестиции в проекти от обществен интерес.