Новини

Сандански подписа два договора по ОПРР

Общата им стойност е над 2 млн. лв.

Две от емблематичните сгради на Сандански ще придобият нов облик с проекти по ОП „Регионално развитие“ (ОПРР). Миналата седмица кметът на общината Кирил Котев подписа договори с изпълнителите. ЕТ „Васил Иванов Костов“ е спечелила конкурса за инженеринг за сградата на Районното управление на полицията (РУП) и на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН), а ДЗЗД „Обединение ВАСБИЛД“ ще преобразява Дома на културата, също на инженеринг. Проектът за сградата на РУП и РСПБЗН е на стойност 632 519 лв. Предвидено е изпълнение на всички мерки, които да доведат до клас на енергопотребление „С“. Това са конструктивно възстановяване и усилване, саниране, подмяна на ВиК и отоплителни инсталации и климатизация, както и осигуряване на достъпна среда. „Системите за поддържане на микроклимата ще бъдат съобразени с европейските норми и ще гарантират по-добра работна среда и качество на услугите“, съобщиха от кметството. В Дома на културата ще бъдат инвестирани 1 559 391 лв. Целта тук е да бъдат постигнати енергоспестяващи мерки, в резултат на които сградата енергиен клас „F” да достигне енергиен клас „В”. Включена е цялостна подмяна на външните дограми, топлоизолация, реконструкция на покрива, на ВиК и електрическата система. „С реализацията на проекта ще се постигне основна модернизация, която ще позволи нормалното функциониране на всички културни дейности – репетициите на танцовите, фолклорните и певческите групи, предоставяне на библиотечни услуги, целогодишно провеждане на официални събития в голямата зала. Ще се постигне качествен прелом в културната инфраструктура на общината и региона и ще стане възможно връщането на община Сандански на националната и международната карта на събития, което е важно за гражданите и за туристическия ни облик пред посещаващите ни туристи и гости“, съобщават от кметството. Очаква се строителните дейности да приключат до края на 2017 г.