Новини

ЕК подпомага мобилността на младите хора в Европа

Днес Европейската комисия представи инициатива в рамките на програма „Еразъм+“ за допълнително подпомагане на обучението и мобилността на младите европейци. Инициативата, наречена Move2Learn, Learn2Move (Движи се, за да учиш – Учи, за да се движиш), ще даде възможност на поне 5000 младежи да пътуват по устойчив начин до друга страна от ЕС — самостоятелно или заедно със своя училищен клас. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК. Тази еднократна инициатива, която е свързана с 30-ата годишнина на програма „Еразъм“, е в съответствие с два основни приоритета на Комисията: да се насочи отново вниманието към младежта на Европа и да се улесни мобилността на гражданите на ЕС, особено мобилността с ниски нива на емисии. Move2Learn, Learn2Move се основава на идея, представена от Европейския парламент през 2016 г. Тя ще бъде осъществена чрез eTwinning – най-голямата мрежа от училищни преподаватели в света. Мрежата е част от програма „Еразъм+“ и дава възможност на учители и ученици в цяла Европа да разработват съвместно проекти чрез онлайн платформа. Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: Въз основа на успеха на eTwinning новата инициатива ще даде възможност на младите хора да открият и да влязат в непосредствен допир с различни страни и култури в цяла Европа. По случай 30-ата годишнина на Еразъм това ще бъде още един пример за успеха на тази европейска програма, която обединява хората и им помага да почувстват какво означава да бъдеш европеец. Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта, заяви: Транспортът не е просто коловози, кораби или магистрали. Транспортът служи на хората. Искаме да дадем възможност на младите европейци да открият Европа. Искаме също така да ги насърчим да пътуват по екологосъобразен начин, затова емисиите на CO2 ще бъдат взети предвид. Радвам се, че за укрепване на инициативата можем да разчитаме на активното участие на транспортни оператори. Инициативата ще бъде отворена за ученически класове, участващи в мрежата eTwinning, като изискваната минимална възраст на участниците е 16 години. Те трябва да посочат дали желаят да участват в надпреварата за безплатни билети за пътуване, които ще бъдат предоставени за най-добрите проекти в рамките на eTwinning във всяка участваща държава. Социалното приобщаване ще бъде важен критерий при избора на най-добрите проекти. След като бъдат определени победителите, те ще могат да пътуват в периода от август 2017 г. до декември 2018 г. на дата по свой избор. Учениците ще пътуват в група като част от училищна екскурзия или самостоятелно, в зависимост от решението на родителите и учителите. Те ще могат да избират между всички видове транспорт, оператори и линии, като се вземат предвид критериите за устойчивост и мястото на отпътуване и дестинацията на участващите ученици. Някои оператори подкрепят инициативата, като предлагат специална отстъпка за участниците. Сред тях са: Aegean Airlines, Air Dolomiti, ALSA Grupo, Azores Airlines, Brussels Airlines, Comboios de Portugal, Croatia Airlines, Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Express, Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus, SNCF, Transferoviar Calatori, Trenitalia, Vueling и Westbahn. Комисията насърчава и други оператори да се присъединят към инициативата.