Новини

МВР отчита спад на престъпността през 2016 година с над 7%

МВР представи доклад за дейността си през изминалата 2016 година. За 12 месеца на миналата година са регистрирани общо 103 773 престъплениякоето е с над 7% по-малко от 2015. Концентрация на престъпленията по територия показва, че през 2016 г. най-много престъпни деяния са регистрирани в София-град – 24 665 (23,6% от общия брой на регистрираните престъпления) и областите: Бургас - 8499 (8,1%), Варна - 7664 (7,3%), Пловдив - 7235 (6,9%) и Стара Загора - 4688 (4,5%). Голяма част от престъпленията се извършват в областните центрове и в градовете – 64,5%. В селата са регистрирани 14,5% от престъпленията. През 2015 г. относителният дял на престъпленията, регистрирани в областните центрове и в градовете, е 64,6%, а в селата – 15,2%. В структурите на МВР през 2016 г. са разследвани общо 172 094 досъдебни производства (ДП), от които 156 414 по общия ред, 13 287 бързи производства (БП) и 2393 незабавни производства (НП). Приключени и изпратени в прокуратурата са 138 072 досъдебни производства. От тях 41 925 са приключени с обвинително мнение, 33 730 с мнение за прекратяване на наказателното производство и 62 417 с мнение за спиране на наказателното производство. Останали са 34 022 неприключени ДП. Повече за отчета на МВР може да намерите на: www.mvr.bg/default.htm