Новини

ЕП гласува за повече гъвкавост на бюджета на ЕС за справяне с кризи

Дългосрочният бюджет на ЕС задава финансовата рамка за период от седем години, но какво се случва, ако междувременно възникне проблем и са нужни средства за преодоляването му? Европейският парламент иска да подобри възможностите на ЕС да реагира адекватно на непредвидени обстоятелства. Ново споразумение със страните-членки, което депутатите ще гласуват в пленарна зала тази седмица, открива пътя към преодоляване на проблеми с финансирането, породени от липсата на гъвкавост в бюджета. Това съобщават от пресцентъра на ЕП.  Определянето на бюджетна рамка на ЕС веднъж на всеки седем години прави трудно намирането на допълнителни средства за реагиране на кризи като миграционната вълна, терористичните заплахи или природни бедствия. Затова при последното договаряне на дългосрочен бюджет през 2013 г. Парламентът направи така, че споразумението за 2014-2020 г. да подлежи на преразглеждане по средата на финансовия период, за да може да се направи оценка дали той още отговаря адекватно на изменящата се ситуация. На 27 март бюджетната комисия на ЕП гласува препоръките си във връзка с това преразглеждане, след като бе постигнато предварително споразумение със страните-членки по него. Депутатът Ян Олбрихт (ЕНП, Полша) заяви, че Парламентът е доказал, че преразглеждането е нужно и че ЕС не може да има „фиксирана бюджетна система за седем години“. Полският депутат е определен за докладчик на Парламента по въпросите на многогодишната финансова рамка заедно с Изабел Тома (С&Д, Франция). Г-н Олбрихт обоснова нуждата от преразглеждане със стремежа да се направи бюджетната система „по-гъвкава и отворена“ и да се даде възможност на държавите-членки да правят по-големи вноски, ако искат да решат определен проблем на ниво ЕС. „Има разминавания между обявени големи политики по отношение на миграцията, сигурността, инвестициите, младежта и един много мъничък бюджет“, подчертава Изабел Тома. Освен за промяна на начина на функциониране на бюджета Парламентът и държавите-членки се договориха да подкрепят предложение на Комисията за заделяне на допълнителни 6 млрд. евро за стимулиране на икономическия растеж, създаване на работни места, овладяване на миграционната криза и укрепване на сигурността. Двамата докладчици на Парламента работят и по изготвяне на позиция за следващия финансов период. Те очакват да представят документа през ноември. Парламентът ще гласува на 5 април по прегледа на многогодишната финансова рамка на ЕС. След това Съветът ще трябва официално да одобри документа с единодушие.