Новини

Евродепутатите ще разгледат доклад на ЕП за външнополитическите измерения на миграцията

Растящият брой мигранти в Европа е част от световен феномен: през 2015 г. 244 млн. души по света са живели в страна, различна от онази, в която са се родили, като това е ръст от 41% спрямо 2000 г. Миграционните потоци са въпрос, който изисква решения на световно ниво, заявяват депутатите Елена Валенсиано (С&Д, Испания) и Агустин Диас де Мера (ЕНП, Испания). Двамата са съавтори на доклад на ЕП за външнополитическите измерения на миграцията, който ще бъде гласуван в пленарна зала на 5 април. Това съобщават от пресцентъра на ЕП.    Притокът на мигранти води със себе си предизвикателства, които трябва да се решават на различни нива. „В краткосрочен план ние трябва да поемем отговорността си и да дадем хуманитарния отговор, който изисква една бежанска криза“, посочва Елена Валенсиано и допълва: „За да намерим истинско решение обаче, ние трябва да обърнем внимание и на сложните и многобройни причини за проблема, свързани с наличието на конфликти, крайна бедност, климатични изменения.“ „Отговорът трябва да бъде глобален, ние трябва да работим заедно“, казва г-н Диас де Мера. Подготвеният от двамата депутати доклад за движенията на бежанци и мигранти призовава Европейският парламент да има по-голяма роля в подготовката и изпълнението на договори във връзка с миграцията. Текстът настоява също така за изграждането на миграционна политика, основана не само върху сигурността, но и върху солидарността и зачитането на правата на човека. „Не можем да ограничим дискусията до контрол на границите. Трябва да говорим и за по-добро разпределение на отговорностите“, заявява г-н Диас де Мера.   Докладът на ЕП изразява подкрепа за кампанията „Заедно“ на ООН за борба с отрицателното възприемане на бежанците и мигрантите. Въпреки че мигрантите и бежанците са дали своя принос за социално-икономическото развитие през вековете, те се сблъскват със засилваща се съпротива и все по-тежки думи в много страни, посочва докладът. „Миграцията е част от потенциалното богатство на много от обществата, които сега обръщат гръб на това явление“, заявява г-н Диас де Мера. „Трябва да променим настоящето отрицателно говорене за миграцията - тя не трябва да се разглежда като заплаха, а като естествено и всъщност необходимо явление в Европа“, каза г-жа Валенсиано. „По отношение на бежанците ние трябва да припомним, че имаме не само морални, но и правни задължения към тях. Те имат право на защита. Всички демократични политически сили в Европа трябва да удвоят усилията си да обяснят това на гражданите, ако искаме да спрем много опасния ксенофобски начин на говорене, който набира сила в много от нашите страни“.   По данни на ООН 244 млн. души са живели в чужбина през 2015 г., което представлява ръст от 41% спрямо 2000 г. Повечето хора мигрират в страни от своя регион - например, в Европа живеят 76 милиона мигранти, като 53% от тях идват от друга европейска страна. Най-много мигранти има в САЩ (47 млн. души), следват Германия и Русия с по 12 млн. души. Около 48% от мигрантите са жени. Според Агенцията на ООН за бежанците по света живеят 65 млн. души, които са били принудени да напуснат домовете си - от тях 21 млн. души са напуснали страната си. Европа е приела 6% от хората, напуснали домовете си; най-много хора са били приети в Турция (2,5 млн. души), Пакистан (1,6 млн. души) и Ливан (1,1 млн. души).