Новини

ЕП одобри допълнителни 6 млрд. евро по МФР

Европейският парламент (ЕП) постигна споразумение за отпускане на допълнителни 6 млрд. евро в рамките на Многогодишната финансова рамка (МФР) до 2020 г. Средствата ще се използват по различни програми за инфраструктурни проекти, като например Механизма за свързване на Европа. От тях може да се възползва и България. 1,2 млрд. евро ще отидат за насърчаване на младежката заетост и разкриване на работни места. Повече от 2,5 млрд. евро ще са за сигурност и опазване на границите. „Проектът за изменение на Многогодишната финансова рамка е важна стъпка за оптимизиране на бюджета на ЕС и подготовката на бъдещата МФР за след 2020 г. Заложена е максимална гъвкавост на средствата за адресиране на непредвидено възникнали проблеми и обстоятелство“, заяви по време на обсъждането на проекта Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към ЕП. Споразумението предстои да бъде одобрено от Съвета.