Новини

Стефан Янев: Беше приет проектът на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г

„Въоръжените ни сили са в състояние само частично да изпълняват задълженията си по гарантирането на националния суверенитет и адекватното участие в рамките на НАТО”. Това каза на брифинг служебният вицепремиер и министър на отбраната Стефан Янев. „На редовното заседание на Министерски съвет беше приет проектът на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г. Така, както е приет от МС, е в израз на необходимостта от информиране на Народното събрание и обществеността за състоянието на отбраната и въоръжените сили, за неотложните задачи, които изпълняваме по предвидените мероприятия до края на 2017 г., както и за перспективите в тази област”, коментира Янев. По думите му основните изводи от доклада са, че българските въоръжени сили са в състояние само частично да изпълняват конституционните си задължения по отношение на гарантирането на националния суверенитет и адекватното участие в колективната отбрана в рамките на НАТО. „Констатирани са редица обстоятелства, които през годините сме ги съобщавали и акцентирали. Една от основните причини е недофинансирането на армията в последните години, което води до недостиг на личен състав от порядъка между 25-30% от необходимите хора в отбраната и въоръжените сили”, каза още Янев.