Новини

ЕС е напълно готов за въвеждането на безплатен роуминг от юни

От 15 юни потребителите на мобилни телефони, пътуващи в други държави от ЕС, ще могат да провеждат телефонни разговори, да изпращат текстови съобщения или да използват интернет, без да плащат допълнителни такси. Последното изискване за премахването на таксите за мобилен роуминг беше изпълнено днес с приемането от Съвета на правния акт, с който се определят пределните такси, които операторите могат да начисляват помежду си, за да е възможен роуминг в цяла Европа. „С днешното окончателно гласуване в Съвета се открива пътят за въвеждането на безплатен роуминг“, заяви д-р Емануел Малиа, министър по въпросите на конкурентоспособността и на икономиката в сферата на цифровизацията, морското дело и услугите на Малта. „Когато европейските граждани отидат на почивка това лято, ще могат да се радват на свободата да поддържат връзка и да използват интернет по същия начин, както у дома. ЕС ни носи чисто практически улеснения.“ Роуминг без заплащане на допълнителни такси или роуминг „като у дома“ е за тези, които живеят в Европа и пътуват в други страни от ЕС по работа или за удоволствие. Скоро след 15 юни той ще бъде въведен и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Роумингът „като у дома“ цели да улесни комуникацията по време на пътуване. Той няма за цел да позволи постоянен роуминг, т.е. клиентът да сключи абонамент в страната, в която това е най-евтино, и да го ползва за роуминг услуги в собствената си страна. За абонаментните планове с неограничен пренос на данни и предплатените карти важат специални правила.  Приетата днес реформа на цените на едро в ЕС беше практическо и правно условие за премахването на роуминга, както е предвидено в регламента за роуминга от 2015 г. Новите горни граници на цените на едро бяха необходими, за да се гарантира, че операторите са в състояние да предлагат на своите клиенти роуминг без допълнителни такси и без да увеличават вътрешните цени. Тъй като Европейският парламент вече одобри регламента за цените на едро на 6 април, днешната зелена светлина от страна на Съвета е последната правна стъпка, преди текстът да бъде подписан от двете институции в средата на май и публикуван в Официален вестник на ЕС до края на май. Законодателният акт ще влезе в сила три дни след публикуването му. Това означава, че крайният срок 15 юни 2017 г. ще бъде спазен и роумингът „като у дома“ ще може да започне.