Новини

Обявиха конкурс за идеен проект за пешеходни надлези над СОП

Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столичната община (СО) обяви открит конкурс за изработване на идеен проект за "Пешеходни надлези над Софийски околовръстен път (СОП)". За наградния фонд са отделени 10 хил. лв. Определеният на първо място участник ще получи 5 хил. лв., на второ – 3 хил. лв., а на трето – 2 хил. лв. Отличените проекти се считат за произведения, създадени по поръчка по смисъла на чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права и стават притежание на СО. Оферти се подават до 17. 30 ч. на 20 юни т.г. След като бъдат избрани предложенията Столичната община ще възложи проектирането и строителството на пешеходни надлези над СОП.