Новини

По „ОПОС 2014 - 2020“ са обявени процедури за над 137,5 млн. лв.

По Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ („ОПОС 2014 -2020“) са изплатени от ЕК над 21 млн. лв., като те са преведени на страната само седмица след пускането на заявката при определен срок до 2 месеца. Това отбелязва в отчета си за дейността служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова. На 6 март пред Сертифициращия орган е представена заявка за още над 7 млн. лв. верифицирани разходи по ОПОС при планирани 4,5 млн. лв. За периода на служебното правителство на бенефициентите са преведени над 11,4 млн. лв., от които 90% са за междинни плащания, а останалите 10% са аванси. Сумите съответстват на планираните и се извършват в срок, като стриктно се следи да не се допуска забавяне. Обявени са общо пет процедури чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПОС на обща стойност 137 534 980 лв. През отчетния период са подписани два административни договора за БФП по приоритетна ос 1 „Води“. Единият е за проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата на града. Инвестицията е на стойност 18 867 785 лв. Парафиран е и контракт между служебните министри на околната среда и водите Костова и на здравеопазването д-р Илко Семерджиев за предоставяне на 10 млн. лв. за оборудване на 10 лаборатории за подобряване мониторинга на качеството на питейните води.