Новини

Поръчката за бул. „България“ е спряна заради жалба в КЗК

Обществената поръчка за проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на бул. „България“ е спряна поради постъпила жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Това заяви за в. „Строител“ Евгени Крусев, зам.-кмет на Столичната община с ресор „Транспорт и транспортни комуникации“. Той допълни, че се очаква решение на антимонополния орган, за да се прецени как ще продължи процедурата. Припомняме, че СО обяви търг за ремонт на бул. „България“ от бул. „Фритьоф Нансен“ до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до мост над река Боянска. Стойността е 12 940 000 лв. без ДДС. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие бе 3 май. Избраният изпълнител ще трябва да изготви и съгласува работен инвестиционен проект за пътен участък с дължина 7700 м и ширина на пътните платна по 11,25 м и тротоари с променливи параметри. След което строителят трябва да изпълни ремонта на пет етапа. Първият е от бул. „Фритьоф Нансен“ до бул. „Академик Иван Гешов“. Следващият е от бул. „Акад. Иван Гешов” до бул. „Гоце Делчев“. Третият обхваща отсечката от бул. „Гоце Делчев“ до бул. „Тодор Каблешков“. Четвъртият етап е от бул. „Тодор Каблешков“ до Околовръстен път София. Петият е от Околовръстен път София до моста над река Боянска. Всички дейности трябват да бъдат изпълнени за 180 дни. Изисква се кандидатите да имат оборот от най-малко 7 млн. лв. за всяка една от последните три финансови години, както и асфалтова база и опит в реализацията на такива обекти. Най-голяма тежест при избора на изпълнител ще имат предложената цена и качеството на изпълнение.