Новини

Днес депутатите ще изберат състава на постоянни комисии на Народното събрание

Днес депутатите ще изберат състава на постоянни комисии на Народното събрание. В четвъртък се предвижда избор на постоянни делегации на Народното събрание в международни организации. За петък е насрочен парламентарен контрол. Според правилника на 44-то Народно събрание постоянните комисии са: 1. Комисия по бюджет и финанси; 2. Комисия по правни въпроси; 3. Комисия по икономическа политика и туризъм; 4. Комисия по енергетика; 5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; 6. Комисия по външна политика; 7. Комисия по отбрана; 8. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред; 9. Комисия по земеделието и храните; 10. Комисия по труда, социалната и демографската политика; 11. Комисия по образованието и науката; 12. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта; 13. Комисия по здравеопазването; 14. Комисия по околната среда и водите; 15. Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения; 16. Комисия по културата и медиите; 17. Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите; 18. Комисия по вероизповеданията и правата на човека; 19. Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика; 20. Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; 21. Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения; 22. Комисия по политиките за българите в чужбина; 23. Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.