Новини

Министър Димов подписва с кметовете на Асеновград, Враца и Пловдив договори по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов днес ще подпише първите три договора за безвъзмездно финансиране за актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух. Общините, които ще получат финансиране са Асеновград, Пловдив и Враца, а общата стойност на проектите е 355 051 лв. Безвъзмездната финансова помощ се осигурява по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Церемонията е от 14 часа  в зала „Министър“ на МОСВ, бул. „Мария Луиза“ – 22. Бюджетът на процедура „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по ОП „Околна среда 2014-2020“ е 3 млн. лв. Чрез реализиране на проектите по тази процедура се цели намаляване на замърсителите и прилагането на мерки за подобряване на качеството на въздуха. Предстои подписването на договори с още 8 общини.