Новини

Днес ще се проведе заседание на парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Днес ще се проведе заседание на парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На него ще бъде приет правилник за работата на структурата. Ще бъде представен напредъка в подготовката за Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) от д-р Младен Ламбев, координатор на Парламентарното измерение. Очаквайте подробности.