Новини

Обявиха поръчка за изграждане на канализационни и водопроводни мрежи за кв. “Горна баня“

Столичният район „Овча купел“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв.“Горна баня“ по договор № DIR-51011119-C025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 "Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район "Овча купел" за м. Овча купел-стара част и кв."Горна баня" по OП "Околна среда 2007-2013"; подобект „Работен проект за водопроводна мрежа на кв. „Горна баня“ – кл.27,44,43, 28,161,160,178, Гл.кл.III,кл.171,169,39,40,168,153,154,23,36,29,51,62“ и подобект „Работен проект на канализационна мрежа на кв.“Горна баня“ – Гл. кол. I - ГБ, Гл. кол. I – ГБ/8,9,10,11; кл.7,14,20,21,21/24,25,23,26,46,56;Гл.кол II-ГБ, Гл. кол. II-ГБ/62,64; кл.66,67,68,130,132, 134, 135,142,146,152, район „Овча купел”, София – Пoдетап I”Б”-Канализационни клонове: доизграждане на Гл.кол. II,Кл.66,Кл.130,Кл.132, Кл.134,Кл.135 и Водопроводни клонове: k-39,k-40,k-23,k-36,k-28,k-29“. Общата дължина на ново изградената ВиК мрежа и съоръженията към тях ще е канализация - 1576,92 м и водопровод - 1169,70 м. Критерии за оценка са „Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи“ – 10 т.,   „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ – 20 т.,    „ Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт“ – 15 т.,  „ Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности“ – 15 т. Цената има тежест 40 т.      Индикативната стойност е 2 448 692,23 лв. без ДДС. Срокът за получаване на оферти е 17. 00 ч. на 16 юни т.г.