Новини

Само България е изпълнила в срок задълженията си за транспониране по ОВОС

Само България е изпълнила в срок задълженията си за транспониране на българското законодателството по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) преди крайния срок 16 май 2017 г. Това стана известно на последната среща на групата на националните експерти по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка към Европейската комисия, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Директивата за ОВОС – актуалното състояние на процеса по транспониране в държавите членки и подготовката на Ръководства за прилагане на Директивата по ОВОС (Директива 2011/92/ЕС и изменения): преценяване на необходимостта от ОВОС, определяне на обхвата, подготовка на доклад за ОВОС, е била основната тема на дискусията. Във връзка с процеса на транспониране на Директивата за ОВОС, ЕК подчертава, че само България е изпълнила в срок задълженията си за транспониране. Директивата е транспонирана в българското законодателство със Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), обнародван в ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.