Новини

В Европейския парламент дискутират кохезионната политика

В Европейския парламент дискутират кохезионната политика. В дебата се включи комисарят по регионална политика Корина Крецу. "Необходимо е да засилим техническата помощ. Така например ако някоя държава членка има проблеми с обществените поръчки, ние трябва за пет дни да можем да изпратим най-добрите си експерти, за да й помогнат", каза Крецу и подчерта, че техническата помощ е насочена към местните и регионалните власти и тя трябва да се използва по най-добрия начин. "Нужно е по-голяма гъвкавост и комбиниране на структурните фондове с финансовите инструменти, които са допълнителен източник на финансиране. Техническата помощ трябва да се използва за подобряване на видимостта на кохезионната политика", подчерта в изказването си Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към ЕП. Очаквайте подробности.