Новини

Обявиха обществена поръчка за ремонт на ул. „Стефан Дундьов” в „Модерно предградие” в София

Столична община- район „Връбница” обяви обществена поръчка за ремонт на ул. „Стефан Дундьов” и съпътващата инфраструктура в „Модерно предградие”. Стойността на дейностите е 1 112 514.27   лв. без ДДС. Поръчката не е разделена на обособени позиции. Продължителността на СМР е 6 м. Оферти  могат да се подават до 22 юни 2017 година. Отварянето им е на 23 юни 2017 година от 10ч. в сградата на бул."Хан Кубрат", бл.328, вх.Б, зала 403. Адрес на поръчката в АОП:  www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=788611&mode=view