Новини

БСП внесе проектозакон за изменение на Наказателния кодекс

„Политиката ни за борба с битовата престъпност е последователна. Това е най-тежкият бич за населението в България, особено в по-малките населени места. Затова внесохме в деловодството на НС проектозакон за изменение на Наказателния кодекс“. Това заяви народният представител от „БСП за България“ Филип Попов пред журналисти в парламента. Той обясни, че с този законопроект се премахва от НК маловажен случай, когато се касае за престъплението кражба. „Предлаганите изменения ще доведат до реално завишаване на превантивния ефект и избягване на рецидив, т.е. до намаляване на подобен род престъпления“, допълни той. Според него предложените промени са адекватни на сегашното състояние на обществени отношения. Филип Попов посочи статистика, според която престъпленията против собствеността, постоянно се увеличават през последните години и заемат все по-голям дял от общия брой извършени престъпления. „Като се има предвид тази тенденция, парламентарната група на „БСП за България“, не може да остане безучастен и пасивен наблюдател и да не предприеме необходимите мерки, с които да въздейства върху това негативно явление с цел предотвратяването, ограничаването и наказването му със средствата на наказателното право“, каза още той. Попов акцентира, че голяма част от посегателствата против собствеността остават дори несъобщени от пострадалите поради тяхната демотивация и обезкуражаване, произтичащо от несъразмерно леките наказания и преценката на съответните компетентни държавни органи за тяхната маловажност. Народният представител е на мнение, че действащата сега наказателно-правна уредба създава у обществото усещане за безнаказаност на извършителите на тези престъпления, а оттам и усещане за липса на справедливост. „Друг голям проблем на сегашната уредба е, че тя формира и затвърждава чувство за безнаказаност и у самите извършители. Повечето извършители продължават отново и отново да извършват същите престъпления по отношение на същите обекти и предмети. За голяма част от тях престъпните посегателства против собствеността се превръщат в поминък и основен източник на доходи, в занятие, което замества нуждата от честна и законова трудова дейност“, посочи той. Според него у тези хора трудовите навици изчезват и се заместват от престъпни навици. „Това оказва отрицателен възпитателен ефект върху младото поколение и влияе крайно неблагоприятно върху бъдещото му нравствено, ценностно и духовно развитие“, коментира депутатът от левицата. Филип Попов подчерта, че съществуващата нормативна уредба в Наказателния кодекс, правена през съвсем друго време и при различни обстоятелства, изостава в наказателно-правното регулиране на тези отношения и не отговаря на справедливите обществени очаквания и потребности.