Новини

Столичната община обяви търг за реконструкция на трамвайното трасе по бул. “Цар Борис III“

Столичната община обяви обществена поръчка за реконструкция на трамвайния релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от ухо “Княжево“ до ухо “Съдебна палата“. Индикативната стойност на е 4 0434 940,92 лв. без ДДС. Средствата са по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. „Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката“ има тежест 60 т., „Общият срок за изпълнение“ – 5 т. Цената носи 35 т. Оферти се подават до 17. 30 ч. на 30 юни. Дейностите по поръчката трябва да бъдат извършени за 20 месеца. Предвижда се да се изгради скоростна трамвайна линия. Ще се ремонтира участъка от ухо „Съдебна палата“ до това в „Княжево“ с изключение на зеленото трасе покрай пл. „Руски паметник“, което беше осъществено преди две години.