Новини

Програмата на триото Естония-България-Австрия ще бъде подписана официално на 23 юни

Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова проведе поредния кръг от консултации между държавите от председателското Трио - Естония, България и Австрия. Участие в срещата взеха и представители на Генералния секретариат на Съвета на ЕС. Министър Павлова изрази удовлетвореността на страната ни от доброто сътрудничество между държавите от Тройката по време на целия процес на консултациите и постигнатия резултат. Тя изрази увереност, че то ще продължи и дори ще се задълбочи по време на трите предстоящи председателства. В рамките на дискусия беше потвърден финалният текст на Програмата на Съвета на Европейския съюз (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.), която предлага ориентирани към бъдещето приоритети, съсредоточени върху очакванията на гражданите, съвместното преодоляване на общите предизвикателства и достигането до реални резултати. Нейният фокус и приоритети отразяват стратегическия дневен ред на Европейския съюз. Основните акценти в Програмата са поставени на: Съюз на работни места, растеж и конкурентоспособност, с фокус върху единния пазар, предприемачеството и създаване на работни места, устойчива околна среда, инвестиране в бъдещето, икономически и паричен съюз; Съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани с фокус върху социалното измерение, и по-специално към Европейския стълб за социални права, равното третиране и недискриминацията, насърчаване на социалната справедливост, борбата срещу бедността и социалното изключване; равенството на половете; модернизиране на обучението, отчитайки ролята на учителите и училищните лидери и т.н.; Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата; Съюз на свобода, сигурност и правосъдие и Съюзът като мощен фактор на световната сцена с фокус върху прилагането на Глобалната стратегия на ЕС; миграцията; разширяването и Западни Балкани; стабилизиране на съседните на ЕС региони; засилване на сътрудничеството отвъд съседните на ЕС региони; политиката за сътрудничество и развитие и търговията. Предстои Програмата на Съвета на Европейския съюз (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.) да бъде одобрена от Съвета по общи въпроси на 20 юни т.г. и подписана от тримата премиери на Естония, България и Австрия в рамките на заседанието на Европейския съвет на 23 юни 2017 г.