Новини

Министър Бисер Петков се срещна със зам. -председателя на ЕК Валдис Домбровскис

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков проведе среща със заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис, на която бяха обсъдени важни социално-икономически предизвикателства и специфичните за България препоръки за 2017 г. в областта на заетостта и социалната политика. Министър Петков определи препоръките на Европейската комисия като балансирани. Той представи мерките, които правителството на България предприема за намаляване на неформалната икономика и недекларирания труд, както и съвместните усилия на Главната инспекция по труда, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт за проверки в сектори с висок риск от работа без трудови договори. Министър Петков запозна заместник-председателя на ЕК с предстоящите мерки за подобряване на политиките по заетостта за хората в неравностойно положение. В тази връзка се предвижда стартирането на национални програми за обучение и заетост на безработни в общини с висока безработица и в подкрепа на завършващите образование и ранно отпадналите от образование младежи. С цел превенция от продължителна безработица се предвижда обучение на 50 000 безработни лица в периода 2017-2021 г., посочи министърът на труда и социалната политика. По време на срещата бяха обсъдени и консултациите със социалните партньори относно изработването на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Министър Бисер Петков подчерта, че МТСП не е преустановявало работата по тази тема в търсене на балансирано решение за преодоляване на различията между работодатели и синдикати и постигане на консенсус. В срещата участва и заместник-министър Зорница Русинова. Тя подчерта, че основен приоритет на правителството е намаляване на броя на младите хора, които са без образование или отпадат рано от училище. Тя допълни, че МТСП работи и по политики за ранно детско развитие, както и за интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда.