Новини

Министърът на икономиката Емил Караниколов: Премахването на административната тежест за бизнеса е наш основен приоритет

"Премахване на административната тежест за бизнеса и гражданите. Защита на интереса на потребителите и подобряване на нормативната база. Повишаване на конкурентоспособността и подкрепата за малките и средни предприятия. Развитие на икономическите зони. Повишаване на ефективността на дружествата с преобладаващо държавно участие. Увеличаване на диалога с работодателските организации и синдикатите. Изпълнение на задълженията ни като страна-членка на ЕС, заедно с успешното ни председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Това са основните приоритети на Министерството на икономиката", заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на изслушване в парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм. "В Министерство на икономиката е създадена работна група, която анализира всички административни услуги. Има поет ангажимент към бизнеса, че на 15 юни всички констатации ще бъдат предоставени за обсъждане на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм", каза министър Караниколов. Във връзка с поетите ангажименти за облекчаване и намаляване на административната тежест за бизнеса са преразгледани таксите, които се събират по действащата Наредба за представителите по индустриална собственост. С приемането на нова Наредба общо 5 такси свързани с придобиването на професионална квалификация, издаването на удостоверения и вписването и поддържането на Регистъра на представителите по индустриална собственост се предвижда да отпаднат. Разработен е проект на нова Наредба за представителите по индустриална собственост, която предстои в кратки срокове да бъде внесена за приемане от Министерския съвет. Наредбата ще регламентира реда и условията за придобиване на квалификация и правоспособност за упражняване на професията „представител по индустриална собственост”. Професията на представителя се състои в предоставяне на специализирана помощ в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, което в голяма част от случаите е свързано със защитата на сериозни икономически интереси на притежателите на права върху тези обекти. С премахването на таксите се цели рационализиране на процесите и изискванията по отношение на придобиването на право да се упражнява професията „представител по индустриална собственост“ и създаване на по-благоприятна бизнес среда чрез улесняване на достъпа до професията, особено за млади специалисти, които да бъдат подготвени да предоставят висококвалифицирани специализирани услуги в областта на закрилата на индустриалната собственост и да съдействат на бизнеса да получава компетентно и навременно съдействие за закрила на създадените от него иновационни продукти, марки или промишлени дизайни. Емил Караниколов представи и политическия кабинет на Министерството на икономиката. Зам.-министри са Александър Манолев и Лъчезар Борисов.