Новини

Зам.-министър Деница Николова ще участва в среща за Стратегията на ЕС за Дунавския регион и транснационалната програма „Дунав 2014-2020“ в Белград

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в среща на Националните координатори за Стратегията на ЕС за Дунавския регион и съвместна среща на Националните координатори и Комитета за наблюдение на транснационалната програма „Дунав 2014-2020“. Форумът ще се проведе на 13 и 14 юни 2017 г. в Белград, Сърбия. Дневният ред на срещата включва преглед и оценка на дейността на Контактното звено за Дунавската стратегия и бъдещето на подобна структура, подпомагаща изпълнението на Дунавската стратегия. Очаква се на срещата на Националните координатори да бъде взето решение за одобряване на селектираните от Контактното звено стратегически проекти. Инициативата за стратегически проекти е особено важна, както за работата на координаторите на приоритетни области, така и за осигуряването на публичност и прозрачност на изпълнението на Стратегията в краткосрочен и средносрочен план. На съвместната среща на Националните координатори и Комитета за наблюдение на транснационалната програма „Дунав 2014-2020“ ще се проведе дискусия относно финансирането на дейностите за подпомагане на структурите на Дунавската стратегия в рамките на приоритет 4.2 по програма „Дунав“. Дефинирането на дейностите на бъдещо Контактно звено ще позволи обсъждане и вземане на решение от КН относно размера на средства, които програмата може да предостави за тяхното изпълнение.