Новини

Министър Николай Нанков ще открие семинар на тема „Интелигентни градове“ в Пловдив

Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще открие работен семинар на тема „Интелигентни градове“ в Пловдив. Събитието започва от 10.30 часа в хотел „Империал“. Важната роля на градовете в политиката на сближаване и възможностите за инвестиции от страна на Европейския съюз в областта на устойчивото градско развитие в България ще бъдат в центъра на дискусиите по време на двудневния семинар, който ще продължи и на 16 юни. Събитието, организирано от Европейската комисия, Генерална дирекция „Регионална и градска политика“, в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Мрежата за градско развитие, ще събере представители на институциите и експерти от 39-те града в България, подпомагани със средства на ЕС за интегрирано и устойчиво градско развитие през периода 2014-2020. В него ще участват също Витория Алиата ди Вилафранка – директор на дирекция „Изграждане на административен капацитет“ в ГД „Регионална и градска политика“ и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. Семинарът ще предостави възможност за дискусии по въпросите, свързани със стратегическото използване на тези инвестиции, обмен на опит и добри практики, използвайки помощта на Европейската комисия, както и на експерти от други страни членки, участващи в управлението на подобни проекти. В рамките на форума е предвидено представителите на ЕК да посетят реализирани обекти с европейско финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. в Пловдив и Асеновград.