Новини

Представиха възможностите за разгръщане на потенциала за интермодален транспорт

"Развитието на Дунавско- черноморския регион и повишаване на привлекателността му дава възможност за  разгръщане на потенциала на морския и вътрешноводния транспорт между Централна Европа и Черно море към  Каспийския Регион и Далечния Изток". Това заяви и зам.-кметът по европейски политики и околна среда на Община Бургас Руска Бояджиева по време на регионалния форум по проекта "Регионално и транспортно развитие на региона Дунав - Черно море към транснационален и многопристанищен регион - портал към Каспийския регион и Далечния изток". Община Бургас изпълнява проекта съвместно с партньори от Австрия, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария и Хърватия. Проектът се финансира по програма за трансгранично сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г. Той стартира през януари и е с продължителност 30 месеца. Общата му цел е да подпомогне съвместната работа между всички заинтересовани страни като пристанища, пристанищни оператори, публични органи, университети, предприятия, спедитори и др. за повишаване привлекателността на региона Дунав и Черно море по отношение на морския и вътрешноводния транспорт и превръщането му в "портал", свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток. "Досега  проблемите на Черно море се разглеждаха на едно микрониво, но  модерната тенденция е този регион да се разширява, като се комбинира с Дунав и с всички онези територии, които зависят от чистота, опазването и онези индустрии и икономики, които се развиват край морето и реката", допълни още зам.-кметът. "Морската политика трябва да се прави от хората, които са на морето, от онези институции и партньори, които работят в полза на морето, защото това е истинската грижа и там се виждат истинските проблеми", категорична бе Бояджиева.Според нея позитивът  от подобен тип проекти, които се финансират по програма "Дунав", е, че регионалните форуми позволяват провеждането на подход, който тръгва отдолу нагоре, т.е. представя се интересът и и проблемите на онези, които работят в морето и които най-добре знаят кои са въпросите, които това море поставя и най-добре могат да си представят онази визия, която всички бихме искали да постигнем, благодарение на съвместни инициативи и грижи", допълни Бояджиева Основните задачи на проекта са да се направи анализ на т.нар вътрешно- воден морски и речен транспорт, да обърне специално внимание на инфраструктурата, на товарните потоци, а същото така  как да бъде подобрено сътрудничеството между заинтересованите страни от този регион.Това стана ясно от представянето на проекта от директорът на Дирекция "Европейски политики и програми" Мая Велчева. Любомир Сяров от "Трансмодал" ООД обобщи данните илюстриращи състоянието на Дунавско- Черноморския регион и възможностите за неговото развитие. Той акцентира върху необходимостта от отстраняването на  пречките за безпрепятственото плаване целогодишно по река Дунав, както и върху това да бъдат синхронизирани информационните системи за морския и речен транспорт. В рамките на форума председателят на комисията по околна среда и води в 44 Народно събрание Ивелина Василева представи интегрираната морска политика в контекста на председателството на България на Съвета на ЕС 2018 г. По време на форума представителят на Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" към Европейската комисия Клаус Шулце очерта общите рамки на предстоящата годишна среща на европейската морска общност - Европейски морски ден в Бургас през 2018 . "По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз тук ще дойдат представители на пристанища, корабоплавателна индустрия, клъстери, екологични асоциации, синдикати, научни и изследователски институции, местни, регионални, национални и европейски власти, за да обсъдят и предприемат съвместни дейности за развитие на морския сектор. Това е отлична възможност градът ни да покаже своя потенциал пред хора с власт и финансова мощ", обобщи в края на форума зам.-кметът по Европейски политики и околна среда Руска Бояджиева.