АМ "Струма" лот 3.2

Средствата за лот 3.2 на АМ „Струма“ от ОПТТИ ще бъдат пренасочени, ако до есента няма обявени тръжни процедури

„Проектът за лот 3.2 на АМ „Струма“ е рисков за средствата по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Ако до есента няма одобрен вариант на трасе на автомагистралата през Кресненското дефиле и ОВОС ще пренасочим финансирането към на алтернативни проекти. В случай, че до тогава не са обявени тръжните процедури за лот 3.2 АМ „Струма“ ще изискаме Комитетът за наблюдение на ОПТТИ да рамкираме парите за участъка. Съществува реален риск средствата за лот 3.2 на стойност 650 млн. евро. да не бъдат усвоени. Резервни проекти са АМ „Хемус“ и тунела под Шипка. Надявам се колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ да положат усилия и всички резервни обекти да имат проектна готовност.“ Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на изслушване на заседание на ресорната парламентарна Комисия. Той подчерта, че все пак се надява до есента да е налице одобрен вариант и ОВОС за проекта за лот 3.2. „Остане ли той без европейско финансиране държавата задължително ще трябва да осигури механизъм за довършване на АМ „Струма“. Не бъде ли доизградена автомагистралата съществува риск за финансови корекции за средствата осигурени в предишния програмен период“, допълни той. По думите на министър Ивайло Московски има и друг нерешен проблем свързан с подписването на бъдещите договорите за изпълнение на лот 3.2. „Има недостиг за дофинансирането на Приоритетна ос 2 от порядъка на 800 млн. лв. При всички положения държавата трябва да ги обезпечи, но това документално към момента не е решено“, коментира още той. След блиц контрола народните представители от парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения гласуваха на първо четене пореден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г. Причините за предлаганата законодателна промяна са разработване на нов нормативен акт по смисъла на чл. 174, ал. 4 от ЗДвП, регламентиращ реда по който се установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС и синхронизиране на нормативната база у нас по отношение установяване на употребата на алкохол и наркотични вещества от водачи на МПС, а именно чл. 343б от Наказателния кодекс на република България. По време на заседанието стана, ясно че новите текстове се подкрепят от Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на здравеопазването. Депутатите приеха промените с 11 гласа „за“ и 9 „въздържал се“, против нямаше.