Новини

Бойко Чавдаров: Регионален мениджър на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за Област Враца: ЧЕЗ Разпределение подобрява сигурността на електрозахранването в 10 села в Област Враца

Г-н Чавдаров, скоро се проведе среща между ръководството на ЧЕЗ и местните власти от област Враца. Какъв беше поводът за срещата? Дискусията с местните власти във Враца беше част от редовните срещи на компанията с представители на общините в Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична комуникация на компанията с местните власти на територията, която обслужва. Провеждаме ги всяка година, за да представим извършеното през изтеклата година и да очертаем плановете и приоритетите си за настоящата. На срещата в областната администрация във Враца, където домакин беше областният управител – г-жа Малина Николова, ние обявихме реализираните през 2016 г. инвестиции и обсъдихме възможностите за развитие на енергийната инфраструктура в бъдеще. На срещата изслушвахме всички кметове и представители на общините, поехме ангажименти да решим възникнали казуси, споделихме наши затруднения. Всяка една такава среща е от полза и за двете страни, затова се превърнаха и в практика за ръководството на ЧЕЗ и се провеждат всяка година.   Какви инвестиции реализирахте през 2016 г. и какви средства ще вложите в мрежата на област Враца през настоящата година? През миналата година във Враца инвестирахме над 3.4 млн. лева, като за реконструкция на мрежата и обновяване на съоръжения вложихме  2 млн. лева. Искам да отбележа, че именно благодарение на инвестираните средства, както и на профилактиката и превантивните дейности, ние се справихме в изключително кратки срокове с всички, възникнали през тежкия зимен сезон, аварии. За присъединяване бяха заделени  800 хил. лв. За настоящата година ЧЕЗ Разпределение има амбициозна инвестиционна програма. В Област Враца е планирано увеличение на инвестиционните разходи за реконструкция и обновяване на мрежата  с 55%. Докато миналата година те бяха в размер на 2 млн. лв., тази година планираме увеличение на инвестираните средства на 3.1 млн. лв. Реализацията на тези проекти ще ни позволи да подобрим качеството на доставяната електроенергия за клиентите на ЧЕЗ в Област Враца. Разходите за присъединяване на нови клиенти очакваме да бъдат в размер на 700 хил. лв.  Отчитайки работата на ЧЕЗ Разпределение в Областта бих искал да подчертая, че през миналата година бяха сключени  28 договора за изкупуване на съоръжения и са изкупени съоръжения на стойност 600 хил. лв. Готови сме и тази година да изкупим всяко едно съоръжение, за което се предоставят всички изискуеми документи.   Кажете ни някои от по-големите проекти в областта и какъв ще бъде ефектът от тях? В момента ЧЕЗ Разпределение изгражда нов трафопост в град Враца. Компанията инвестира в проекта 132 хил. лв. В рамките на проекта се полага кабелна линия средно напрежение с дължина  340 метра и 1100 метра кабелни линии ниско напрежение. Новото съоръжение се изгражда  с цел разширяване капацитета на електроразпределителната мрежа в промишлената част на града и по-ефективно обслужване на клиентите. С реализирането на инвестицията ще се осигури захранването на 23 нови стопански потребители на територията на бившето предприятие „Орловец“ и около него. Това са 23 фирми, които дават работни места и ние искаме да направим максималното, за да предоставим на бизнеса сигурно и качествено електрозахранване. Новото съоръжение ще донесе по-голяма сигурност за електрозахранването в района като цяло. Друга важна инвестиция в района е  мащабната реконструкцията на електропровод „Рашов дол“ на стойност 227 хил. лв. Проектът приключи преди няколко седмици. В изпълнение на проекта извършихме преустройство на възлова станция „Елисейна“, монтирахме сигнализатори за повреди, подменихме 620 изолатора. Също така, изместихме част от трасето на електропровода – 1800 метра, тъй като старото трасе преминаваше през силно пресечен и  труднодостъпен терен. След изместването, локализирането и възстановяването на евентуални аварии ще бъде много по-бързо. С реконструкцията на електропровода беше подобрена сигурността на електрозахранването в 10 села по поречието на река Искър - с. Ребърково, с. Лютиброд, с. Зверино, с. Игнатица, с. Оселна, с. Злидол, с. Елисейна, с. Очиндол, с. Габровница и с. Еленов дол. 167 хил. лв. инвестираме и  в модернизация и реконструкция на две мрежи ниско напрежение с обща дължина 2200 м в гр. Враца. С реализирането на тези инвестиции ще се подобри качеството и надеждността на електрозахранването на 150 домакинства в района между Езиковата гимназия и Автогарата, както и на 100 домакинства в района на улиците „Иван Ангелов“ и „Димчо Дебелянов“.   С какви предизвикателства се сблъсквате? Едно от най-големите ни предизвикателства през миналата и тази година се оказа изкупуването на съоръженията, собственост на трети страни. Установихме че някои от инвеститорите са трудно откриваеми или нямат необходимите документи. Ние сме в готовност да изкупим всички съоръжения, затова призоваваме собствениците им да се свържат с нас.