Новини

Президентът: България има силен глас и значим принос в дебата за общата европейска сигурност и отбрана

България е активен и амбициозен участник в дебата за общата европейска политика за сигурност и отбрана. Задълбочаването на координацията между държавите членки в тази сфера е стъпка към задълбочаване на  интеграцията в ЕС в името на сигурността на европейските граждани.  Това заяви президентът Румен Радев на среща със заместник председателя на Европейската комисия и комисар за заетостта, икономическия растеж, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен.   Румен Радев и Юрки Катайнен обсъдиха актуални въпроси от дневния ред на България и ЕС - подобряването на достъпа на малките и средни предприятия до европейско финансиране, прилагането на европейския план за действие в областта на отбраната и задълбочаване на сътрудничество между европейските научноизследователски центрове.   „Бъдещите европейски проекти в областта на отбраната не трябва да дублират, а да допълват и засилват способностите на НАТO. Интегрирането на наличните възможности на отделните държави членки на ЕС в общи европейски проекти за отбрана ще донесе значима добавена стойност към сигурността на общността, заяви Румен Радев.   Киберсигурността беше определена като ключова сфера, в която да се развива сътрудничеството на европейско ниво. Румен Радев и Юрки Катайнен се обединиха около мнението, че за да бъдат реализирани пълноценно дигиталната икономика и свободата на данните в ЕС, е необходимо да бъде създадена устойчива и защитена кибер среда за европейските граждани.