Новини

Министър Нанков: Необходима е допълнителна финансова подкрепа за изостаналите райони

Необходима е допълнителна финансова подкрепа и програми за ускоряване на растежа на изостаналите райони, които да допълнят оперативните, при съобразяване със специфични особености. Това коментира днес министърът не регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при представянето на Доклад на министерството за състоянието и различията в развитието на отделните региони в страната по време на заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство. Той посочи още, че е необходимо разширяване на възможностите за прилагане на публично-частно партньорство. Необходимо е също и да се търсят варианти за подкрепа на малки и средни предприятия с висока добавена стойност, като например работещи в областта на информационните и комуникационните технологии, обособяване на икономически зони, технологични паркове и други мерки, които да улеснят инвеститорите. Най-важни, обаче, са инвестициите в човешкия капитал и задържането му, отбеляза регионалният министър. Той подчерта, че са необходими спешни и системни мерки за  повишаване на качеството и образованието, в съответствие с нуждите на пазара на труда. За целта трябва да се оптимизира мрежата от образователни центрове, да се въведат мерки за подкрепа на млади семейства, за да останат да живеят в изоставащи райони, както за социално включване на маргинализирани групи. Населението продължава да намалява и да застарява. Най-сериозен е проблемът в Северозападния и Северния централен регион, каза Николай Нанков. През последните пет години, 2011-2016 година, коефициентът на населението в трудоспособна възраст нараства във всички български райони и това е позитивен факт, посочи той. Във всички райони коефициентът на безработица за 2016 г. е по-нисък в сравнение с 2011 г. - също позитивен факт, обясни министърът. Промените в тези два показателя показват, че протича процес на икономическа стабилизация, уточни той, но допълни, че са налице негативни демографски миграционни процеси и обезлюдяване на малки населени места в районите на страната. Създаденият от предприятията БВП в Северна България е 3 пъти по-малък от създаденият в трите района на Южна България, обяви още министърът. Коефициентът на безработица в трите северни района варира от 9,3% в Северния централен район до 10,6 % в Северозападния район, информира той и допълни, че има общини с коефициент на безработица над 60%. За страната средният коефициент на безработица за 2016 година е 7.7%, каза още министър Нанков. Необходима е задължителна подкрепа на градовете в Северна България и техните периферии, заяви министърът. Според него регионалните съвети за развитие не трябва да са формални структурни звена, а да правят реални политики. По думите му с последните промени в Закона за регионалното развитие е осигурена ресурсна обезпеченост за това. Много важно е определянето на дългосрочна визия и модел за използване на територията в нейната цялост, каза министър Нанков и напомни за разработената Национална концепция за пространствено развитие, която трябва да бъде изпълнена със съдържание чрез всички документи с устройствен аспект. Министърът посочи, че разработената от МРРБ Целенасочена инвестиционна програма за подкрепа на слаборазвитите региони в страната е добре структурирана и последователна, но трябва да получи финансово изражение. Европейският модел не винаги е много правилен от гледна точка на разходване на ресурс за регионална политика, посочи Нанков. По думите му логиката на регионалното планиране е да се инвестира там, където има необходимост от привличане на ресурс и хора.