Новини

Получаването на разрешително за строеж е най-ефективно в София

Мирослав Еленков За българските предприемачи е по-лесно да регистрират фирма в малките градове на страната, отколкото в София. Това сочи докладът „Правене на бизнес в Европейския съюз, 2017 г.: България, Унгария и Румъния“, изготвен от Световната банка в сътрудничество с Европейската комисия, който бе представен на конференция. На събитието присъстваха вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на финансите Владислав Горанов и постоянният представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия Тони Томпсън. В анализа на Световната банка са включени 26 града от трите страни, като в България те са шест – София, Плевен, Русе, Варна, Бургас и Пловдив. Резултатите на тези населени места са оценявани по пет отделни фактора – започване на бизнес, получаване на разрешително за строеж, присъединяване към електроразпределителната мрежа, регистриране на собственост и изпълнение на договори. Според доклада няма град, който да се представя най-добре във всички измервани теми. Спрямо останалите столици в проучването сходна тенденция се наблюдава в Будапеща, докато Букурещ се представя относително добре в сравнение с по-малките градове в Румъния. Изследването показва, че българските предприемачи се изправят пред различни регулаторни пречки в зависимост от мястото, в което установяват своята дейност. Прилагането на бизнес регламентите, както и ефективността на публичните институции не са еднородни в страната. Големи различия се констатират по отношение на регистрирането на фирми, получаването на разрешително за строеж, присъединяването към електроразпределителната мрежа и изпълнението на договори. Така например регистрирането на фирма във Варна отнема 14 дни, докато в София - 21 дни. Друга разлика се наблюдава по отношение на получаването на разрешително за строеж. Процесът отнема почти 70 дни по-малко в София (97 дни), отколкото в Русе, където периодът е най-дълъг – 165 дни. Следващият град, където това се случва най-бързо, е Бургас (133 дни), следван от Варна (135 дни). Получаването на разрешително за строеж е най-ефективно в София, защото само столицата предлага и бърза услуга за това. В дългосрочен план е необходимо въвеждането на система за електронно обслужване на едно гише, се казва още в доклада. Вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че трябва да бъдат взети мерки. „В голямата част от случаите говорим за местните власти. Не може мерките да се ограничават на национално ниво, както правим, трябва да се работи на ниво местни власти“, подчерта Томислав Дончев. Той каза още, че ще има национално съвещание на всички областни управители. Фокусът му ще са съществуващите режими. Дончев бе категоричен, че водещ е принципът от хартия да се преминава към електронни услуги. Така сега народните представители ще трябва да променят 70 закона, за да сработи административната мярка по отношение на свидетелствата за съдимост. По време на форума Томислав Дончев отбеляза, че излишната административна тежест губи време на гражданите. „Ако някой може да получи услуга или документ за 20 дни, а го получава за 50 - това означава допълнителни разходи, време, в което предприемачът, вместо да прави бизнес и да се опитва да се наложи на пазара, да бъде конкурентен, се занимава с друго - с администрацията“, коментира Томислав Дончев. „Това, което се вижда от доклада, показва доста различни нюанси и какво може да се подобри и на национално, и на поднационално ниво“, заяви от своя страна финансовият министър Владислав Горанов. „Вижда се, че често времето е за сметка на цената“, каза той. „Например в София някои от процесите са забавени и това вероятно е заради интензитета, с който се ползват административните услуги“. Горанов допълни, че всяка една от трите държави в проучването значително е утежнила административната си уредба за приемането на европейските регулации, което неминуемо е свързано с правенето на бизнес.