Новини

Кабинетът осигури 35,1 млн. лв. за подобряване на инфраструктурата

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери за 2017 г. по бюджетите на местни власти в общ размер 35,1 млн. лв. по време на редовното си седмично заседание. 
Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на общинска улична мрежа на територията на редица населени места и за реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската социална и жилищна среда. 
Осигурени са допълнително и 1,5 млн. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за купуването на апаратура и за изграждане на структура по кардиология, в т.ч. инвазивна кардиология в МБАЛ „Силистра“. 
Средствата се отпускат за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2017 г.