Новини

Създават Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Проектът на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество беше представен в Министерството на правосъдието от ресорният зам.-министър Евгени Стоянов. С новите текстове се цели противодействие на корупцията по високите етажи и предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него, при гарантиране на правата на гражданите, стана ясно от изявлението на Стоянов.В проекта е предвидено единен независи антикорупционен орган да проверява декларациите за имоти и интереси и за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности. При установено несъответствие в размер над 5000 лв. органът ще праща материалите на данъчните служби, а при разминаване с над 20 хил. лв. - ще образува проверка на цялото имущественото състояние на лицата. Ако при проверката се установи, че не могат да бъдат доказани несъответствия между имотите и доходите в размер над 150 хил. лв., веднага на разследвания ще се предявява съдебен иск за отнемане на незаконно придобитото имущество. Сигнали могат да се подават и от граждани. За разкриване на незаконно придобито имущество ще се използват и СРС. 30% от конфискуваното ще се предоставя за социални цели. Новият орган, чието създание се планира със законопроекта, ще се нарича Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.