Новини

Обсъжда се задължително известяване с sms при прехвърляне на фирма

С година и половина ще бъде намален срокът за придобиване на българско гражданство. Това каза министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на брифинг, на който бяха представени приоритетите на министерството. По думите на Цачева работата на министерството в изпълнение на програмата е свързано и с основен приоритет на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. „Не малко критики до момента търпим и във връзка с бавните процедури за придобиване на българско гражданство. Онова, което предлагаме е едновременно с подаване на документите за придобиване на българско граждани, да се насрочва и така наречената анкета, изслушването“, разясни министърът. Цачева поясни, че по отношение на темата за намаляване на административната тежест, работата на Министерството на правосъдието е свързана преди всичко с издаването на свидетелство за съдимост. „Извършена е немалко работа. Набелязани са над 70 закона, които следва да бъдат изменени. Това се очаква да се случи до 30 септември тази година в НС. То е свързано с издаване на електронно, служебно свидетелство за съдимост, т.е. без ангажимент за гражданите, а чрез свързаност на административните единици“, поясни министърът на правосъдието. Тя уточни, че е създадена работна група за изменение на Наредба № 8 за електронните служебни свидетелства за съдимост. „Готови сме с наредбата и веднага след промяната в законите, които следва да бъдат актуализирани, тя ще бъде факт“, заяви министърът. Цачева допълни, че Агенцията по вписванията е предприела мерки за система за свързаност между имотния, търговския и регистър „Булстат“. „Това е така наречената вътрешна свързаност в самата агенция. Тя се постига като сега съществуващите електронни системи ще бъдат надградени“, каза министърът. „Предвиждаме и редица облекчения за гражданите, свъъзани с противодействие на посегателства върху фирми, търговски дружества, като осъждаме въвеждането на задължително известяване чрез sms“, каза Цачева. По отношение на електронното правосъдие министърът заяви, че по това се работи с ВСС, тъй като намеренията са за свързаност на информационните масиви на съдилищата, прокуратурата и правната помощ.