Новини

МОН представи проект на Наредба за приобщаващо образование

В Министерството на образованието и науката ресорният министър Красимир Вълчев представи проект на Наредба за приобщаващо образование. Предложения по текстовете могат да се изпращат до 8-ми септември. С Наредбата се предвижда подкрепа за децата с изявени дарби и таланти. МОН се ангажира с осигуряването на финанси за участието на талантливите деца в олимпиади. Мария Семерджиева, съветник на министъра обясни, че сега за група от 15 деца, за които се осигурява допълнително обучение директорите на годишна база попълват 480 документа, с промените на наредбата става възможно издаването на 45 документа на годишна база. Освен това се предвижда изграждането на кариерен център във всяка област. До сега в 42 училища в страната има кариерен център за консултиране на учениците.