Новини

Търсят изпълнител на ремонта на двора, покрива и оградата на ДГ №196 „Шарл Перо” в Красна поляна”

Столичната община обяви обществена поръчка за ремонт на двора, покрива и оградата на ДГ №196 „Шарл Перо” в „Красна поляна”. В предвидените дейности са включени ремонт и възстановяване на английските дворове, терасата на учебното заведение, котелно, компроментирани стоманобетонови елементи, покрив и дворна дъждовна канализация и огради.Стойността е 257000 без ДДС. В критериите за възлагане предложената цена ще носи 80т., а срокът на изпълнение- 20т. Продължителността е 115 дни. Оферти могат да се подават до 13 септември. https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=800353&mode=view