Наука

С общ успех „Отличен” (5,65) се дипломираха магистри от ВСУ „Любен Каравелов”

Георги Сотиров На последната защита на дипломни проекти за магистърска степен по „Управление на инвестиционни проекти” във Висшето строително училище „Любен Каравелов“ се явиха 13 души, които показаха отлично владеене на материята. Деканът на Строителния факултет и ръководител катедра „Технология и мениджмънт на строителството” доц. д-р инж. Венцислав Стоянов подчерта, че Държавната изпитна комисия е писала седем пълни шестици на защитите, три са с оценка 5,5 и три са петици. Член на Държавната изпитна комисия е и инж. Николай Станков, председател на УС на Камарата на строителите в България. Наш екип за пореден път присъства на представянето на изпитните проекти и стана свидетел на възможностите на дипломантите да представят и защитят своите разработки. Специалистите, които се занимават с проблемите на висшето образование, са на мнение, че младото поколение българи избягва сложните науки, които се преподават в архитектурно-строителните университети за сметка на модерните напоследък психология, педагогика и т.н., защото отговорностите на един строителен инженер са огромни. Доц. Стоянов за пореден път заяви, че ако, недай си Боже, лекар допусне грешка, то това ще рефлектира само върху един човек и върху неговото семейство. Грешката на строителния инженер е свързана с живота на стотици хора… След обявяването на оценките разговаряхме с трима от новите магистри на ВСУ. Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет: Младите колеги представиха сериозни разработки Сериозното развитие на магистърската програма „Управление на инвестиционните проекти” най-добре личи от един на пръв поглед формален факт – успеха на 13-те магистри на тази сесия. Защитите показаха и устойчивост на проектите на дипломантите, свързана с разбирането, че ако искаш да се развиваш професионално и да напредваш в строителния бизнес, то трябва много добре да знаеш как да управляваш паричните потоци. В независимото анкетно проучване, което правим веднага след защитата, когато нашите студенти са освободени от притесненията си, се формира интересна и полезна обратна връзка. И тя помага на колегите, свързани с тази магистърска програма, да надграждат, да включват в лекциите си различни, доста често нови неща от теорията и практиката у нас и по света, затова и всеки неин курс е различен. Голямата идея е ВСУ „Любен Каравелов“ да бъде максимално близо и до бизнеса. Не е случайно, че член на нашата Държавна изпитна комисия е инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ. Инж. Илиян Терзиев, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, покани наши възпитаници на строеж на „АТ Инженеринг 2000“ ООД, за да се запознаят от първа ръка с реалните строителни дейности. Непрекъснатата връзка на теорията и практиката се явява, позволете да използвам популярния термин - крайъгълният камък, темелът, върху който надграждаме. Ние се опитваме не само да дадем теоретичните знания на студентите ни, но и успешно да ги обогатим и обвържем с изискванията на практиката на строителния бранш. Затова в магистърския курс по „Управление на инвестиционни проекти” за година и половина време успяваме да дадем необходимите знания на възпитаниците ни. Това е и основната причина те да защитят успешно разнообразните си проекти. Интересното тази година беше, че нямаше две дипломни работи в едно и също направление. Като се започне от сламени къщи, премине се през хотели, читалища и се стигне до ваканционни селища – наблюдаваше се такова изобилие от проекти, което практически показва, че подготовката, която е дало училището ни на тези хора, може да се реализира в различните сфери на бранша. Похвално е и това, че тази година приемът на първокурсници в Строителния факултет бележи известен ръст спрямо миналата година. По време на активната кандидатстудентска кампания през 2017 г. популяризирахме възможностите на ВСУ. Организирахме срещи с професионалните гимназии в областните центрове. Сега обсъждаме тази кампания и набелязваме мерки, с които да реализираме по-добра през следващата учебна година. В тези наши намерения влиза и задълбочаването на контактите ни със строителния бранш и затова не беше никак случайна дискусията, която преди известно време проведохме с КСБ. Там нашият ректор проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов представи пред ръководството на Камарата вижданията си в това направление, свързани най-вече с отношението на строителните мениджъри към нашия продукт. Инж. арх. Магбуле Гаджалова: Нужно е доверие, за да управляваш парите на хората Инженер съм от ВСУ „Любен Каравелов“. Тук завърших бакалавърска степен в специалността „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” (САСС). Следвам магистратура по архитектура. Тя е ново предизвикателство лично за мен, защото проектът, който защитавам, е свързан с моята фамилия като инвестиция – и теренът, и финансирането ще бъдат осигурени от семейството. В този смисъл моята дейност ще рефлектира върху най-близките ми, които са ми гласували доверие и пари. В инвестиционния си проект развивам идея за проектиране и строителство на вилно селище в близост до гр. Русе, на брега на р. Дунав, в една популярна за хората местност. За мен тази магистратура е особено необходима – мога лично като архитект да проектирам къщичките, после като строителен инженер да ги изграждам. Това е безкрайно сложно и отговорно. И когато боравиш със собствени пари, виждаш, че работата не е никак проста. Затова направих и магистратурата по „Управление на инвестиционни проекти”. Големият плюс на магистърската програма е допълнителната подготовка по изразходването на едни доста големи пари. Хората обаче вече са се убедили, че от ВСУ излизат качествени строителни инженери и архитекти, на които могат да поверят обектите си. Към такова доверие се стремя и аз. Елица Грозева: Приветствам нестандартните подходи при обучението във ВСУ Работя във фирма за строителен надзор във Велико Търново. Имам висше образование по информационни технологии от Великотърновския университет. В една силно урбанизирана градска част на старата българска столица, която има и сложен релеф, се опитах и успешно защитих инвестиционен проект за жилищна сграда. Във ВСУ „Любен Каравелов“ получих добра подготовка по време на занятията. Срещнах амбициозни и професионално отлично подготвени преподаватели, които знаят какво ни трябва и умеят да го предадат по възможно най-добрия начин. ВСУ според мен има и някои нестандартни подходи за квалификацията на строителните кадри, които вече имат висше образование - икономика, право, друго инженерство. Такава е и магистърската програма по  „Управление на инвестиционни проекти”, която дава много добра и полезна теоретична подготовка именно за специалисти, които се занимават с организация, надзор и инвеститорски контрол по време на самия процес. За това благодаря на своя научен ръководител д-р инж. Сотир Илиев, който ми доказа, че правилната преценка на една инвестиция е в основата на всеки успешен строеж, на просперирането на самата фирма, а и което също е изключително важно – на адекватното изразходване парите на гражданите, доверили се на строителите. Инж. Тихомира Иванова: Ще се концентрирам върху иновативни проекти  Имам бакалавърска степен от специалност „Индустриален мениджмънт” от Техническия университет в столицата. Работила съм в голяма строителна фирма в Пазарджик. Сега съм в отпуск по майчинство. В това определено тухлено, бетонно, железобетонно и всякакъв друг вид монолитно строителство аз се явявам на защита с инвестиционен проект за пасивна къща, изградена от… слама. Беше голямо предизвикателство да работя по такава идея, но пък ми беше много интересно. Ако искаш да успееш в работата си в бранша, трябва да приемаш и защитаваш и нестандартни идеи. Строителството на пасивни къщи е с безкрайно много предимства и от екологична гледна точка и има бъдеще в нашата страна. Стандартният дом е направен от тухли, бетон, желязо, а в моята разработка има…камъни, дърво и слама, все естествени материали, които лесно се доставят или се намират в определени региони на страната, какъвто е и Пазарджишкият. Отвън и отвътре къщата се измазва с глина, която има добри хидроизолационни свойства. Отвътре може да се монтира гипсокартон, зад който да преминават всички необходими инсталации - ВиК, отопление, електричество, газ и прочие. Най-вероятно ще продължа да се концентрирам върху иновативни строителни проекти. Впрочем мога да изкажа възхищението си от подготовката ми във ВСУ и от моя научен ръководител доц. Венцислав Стоянов, който подкрепи нестандартния ми проект, активно участва в неговата реализация и накрая комисията оцени по достойнство труда ми.