Законът

Норвегия отпуска над 25 млн. евро за затворите ни

Над 25 млн. евро са предвидени през настоящия програмен период на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 - 2021 г. за подобряване на условията в затворите, повишаване капацитета на служителите, работещи в сектора, и за реинтеграция на лишените от свобода. Това съобщиха от Министерството на правосъдието. Изграждане на пилотен затвор с учебен център към него, създаване на преходни отделения, или т.нар. half way houses, за адаптация на затворници, на които им предстои освобождаване, ремонт на зданията са сред основните цели, залегнали в следващите години. Предвидено е преходни отделения да бъдат обособени към затворническите общежития в Пловдив, Бобов дол и Бургас, а пилотният затвор, към който ще бъде изграден и учебен център, да бъде в Кремиковци. Заложено е производственият цех към Пазарджишкия затвор да стане обучителен център за подпомагане реинтеграцията на лишените от свобода след тяхното освобождаване. Планирано е да бъде изграден нов арест и пробационна служба в Петрич, да се ремонтират затворите в Пловдив и Бобов дол, а във Враца да бъде преустроено общежитие от открит тип. Разработване на Концепция за първоначално и продължаващо обучение на пробационните служители, проучване на възможността за въвеждане на алтернативни мерки на наказанието „лишаване от свобода“ и разработване на специализирана програма за менторство (coaching) са сред другите заложени цели в НФМ. Ресорният зам.-министър на правосъдието проф. Николай Проданов е представил в Стара Загора резултатите от мерките за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода през предходния програмен период на НФМ 2009 - 2014 г. „Норвежката страна отпусна над 10 млн. евро, с които беше изградено затворническото общежитие в Дебелт към затвора в Бургас, ремонтираха се затворът в Стара Загора, общежитието в Разделна към Варненския затвор, яслата и медицинският център в Сливен, кухните в затворите в Бургас и Ловеч, където се обнови и болницата, в Шумен се изгради нов арест, а Учебният център за служители в Плевен бе реновиран“, е посочил Проданов. В Стара Загора е бил представен и документалният филм „Промяната – Норвежкият ремонт на затворите“, който показва ефекта от НФМ в затворите до момента.