Новини

За шеста година МОСВ е партньор на „Да изчистим България заедно“

Министерството на околната среда и водите е традиционен участник и важен партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива „Да изчистим България заeдно“. МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) осигури 40 000 чувала и 80 000 бр. ръкавици, както и ваучери за гориво за транспортирането на събраните отпадъци. Общата стойност на закупените материали и ваучери е близо 53 000 лв, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Както и през предходните години на кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа в периода 16 и 17 септември без да се заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците. Днес Ренета Колева, изпълнителен директор на ПУДООС, предаде на организаторите на инициативата материалите, които ще бъдат разпределени по общините в страната. В акцията участва и талисманът на кампанията – Зеленко Зеленков. В деня на есенното почистване - 16 септември, експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ ще обобщят данни за количеството събрани и депонирани отпадъци. Ръководният екип, служителите на централната администрация и изнесените структури на министерството ще се включат активно в инициативата на bТВ Media Group.