Новини

3,4 млн. лв. от фонд „Солидарност“ са вложени за възстановяване на щети в четири общини на област Враца

Малко над 3,4 млн.лв., отпуснати от фонд „Солидарност” по второто заявление за финансова подкрепа, са вложени в област Враца за възстановяване на щетите в общините Мизия, Бяла Слатина, Враца и Мездра, причинени от наводненията през 2014 г. С отпуснатите средства са възстановени обекти от транспортната и водоснабдителната инфраструктура, пострадали от наводненията на 31 юли. По проекта на община Мизия, най-пострадалата община от бедствието, беше възстановена проводимостта на река Скът, като за целта са иззети над 98 хил. куб.м наноси от коритото на реката. Общо верифицираните и изплатени средства по четирите проекта са над 3,46 млн. лв., които представляват близо 90% от предоставената помощ от Европейската комисия в размер на 3,88 млн. лв. Резултатите от изпълнението на операциите за възстановяване бяха отчетени от Националния координатор на помощта от фонд „Солидарност“ на ЕС в подаден доклад до ЕК през месец август 2017 г. До 1 декември т.г. предстои да бъде подаден и доклад за изпълнението на помощта, предоставена за възстановяване на щетите от бедствието във връзка с тежките зимни условия от края на месец януари 2015 г. Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. До момента България е кандидатствала с три заявления пред Европейската комисия за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Солидарност”. Трите заявления са одобрени от ЕК, като отпуснатата помощ възлиза на общо 36 млн. лв. Одобрени за финансиране са общо 44 проекта за покриване на част от спешните мерки за справяне с последиците от три бедствия: двете наводнения от м. юни и края на м. юли 2014 г. и бедствието във връзка с тежките зимни условия от началото на 2015 г.