Новини

Министър Нено Димов: МОСВ ще гарантира баланса между интересите на гражданите и бизнеса

Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна днес с жителите на Велинград във връзка с концесията на мина „Грънчарица“ и добива на волфрам на територията на общината. В срещата участваха представители на браншови организации от туризма и неправителствени организации. „Ще работя за баланс на интересите, за да живеят добре максимален брой хора. Тук съм да заявя, че МОСВ ще гарантира баланс, за да не пострадат гражданите и бизнеса в този район“, каза министърът на околната среда и водите. Историята започва през 2009 г. и МОСВ прави опит да прекрати оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС), но след съдебно обжалване процедурата продължава. С решение на директора на РИОСВ – Пазарджик от 12. 07. 2016 г. процедурата по ОВОС е спряна от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив до издаване на административен акт за учредяване на санитарно-охранителна зона. На 28 август 2017 г. БДИБР обяви санитарно-охранителните зони 1 и 2, които гарантират чистотата на водата и забраняват каквато и да е дейност в санитарно-охранителните зони, обясни министър Димов във Велинград. А на 27 септември РИОСВ – Пазарджик ще гледа новата ОВОС. Повечето от дейностите на мина „Грънчарица“ попадат в района на санитарно-охранителните зони, но кое е позволено и кое не ще каже експертен съвет, който ще вземе решение по оценката. В срещата, организирана от кмета на Велинград Костадин Коев под мотото „Велинград – град на лечебната вода, а не рудодобива”, участваха още председателят на Парламентарната група на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов, народни представители от Пазарджишка област и директорът на РИОСВ – Пазарджик Костадин Гешев. Инвестиционното намерение за разработката на волфрамовите залежи в района на с. Кръстава създаде напрежение в Пазарджишка област. Проведоха се две обществени обсъждания с противоположен резултат – във Велинград хората се обявиха категорично против, а в с. Кръстава е имало и съгласни. Според общински съветници и представители на туристическия бранш в региона, развитието на минната промишленост в Чепинското корито би застрашило живота и здравето на хората – може да замърси питейните води и да има неблагоприятен ефект върху развитието на балнеотуризма.