АМ "Струма" лот 3.2

Днес в Симитли и Кресна e обсъждането на доклада за ОВОС за трасето на АМ „Струма“ през дефилето

Днес от 9 ч. в спортна зала „Септември“ в Симитли и от 14 ч. в залата на община Кресна е общественото обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционното предложение за обект: „Подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма”. Докладът е публикуван на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ на 28 юли 2017 г. в секция „Нормативна база“, подсекция „Документи“ - https://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/dokumenti/doklad-po-ovos-na-lot-32-ot-am-struma/. Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т. ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, бяха обществено достъпни и на разположение на интересуващите и на хартиен носител всеки работен ден в сградите на Министерството на околната среда и водите, на АПИ, на РИОСВ-Благоевград, на Община Симитли и на Община Кресна.