Новини

ЕП ще гласува за бърза и безплатна Интернет връзка из Европа

Европейският парламент гласува на 12 септември за WIFI4EU - инициатива за безплатна Wi-Fi връзка на публични места из целия ЕС.
Целта е да се даде възможност на над 6 000 общини в ЕС да осигурят безплатна високоскоростна Wi-Fi връзка до 2020 г. Публични институции ще могат да получат финансова подкрепа, за да изградят безжични мрежи на обществени пространства като библиотеки, болници, паркове, гари, автобусни спирки. „Това е възможност да се даде по-широк и равноправен достъп, по-приобщаващ достъп до бъдещето за всички европейци - безплатен достъп до качествен Интернет независимо от географското положение или от това колко пари печелите“, заяви в интервю Карлуш Зориню (С&Д, Португалия), автор на доклада на ЕП по предложението. Предвижда се 120 млн. евро да бъдат заделени за общини из цяла Европа. Средствата ще се отпускат по хронологичен ред на направените заявки. Европейският парламент настоява, че тези, които искат да получат европейско финансиране, ще трябва да гарантират, че предоставянето не е услугата не е свързано с рекламна дейност или с използване на лични данни за търговски цели. Обществените организации ще могат да кандидатстват за участие в схемата през онлайн платформа. Ако Парламентът одобри предложението, заявките ще започнат да се събират в началото на 2018 г. Одобрените за участие организации ще трябва да гарантират, че ще предлагат услугата безплатно за поне три години. Те ще трябва да потърсят доставчици на оборудването, на които ще бъде платено от европейските средства.