Новини

Инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ: КСБ подкрепя Източният вариант Г10,50

"КСБ подкрепя Източният вариант Г10,50. Камарата е изразила тази подкрепа и със становище. Не случайно Г10,50 е подкрепен с общо 25 положителни становища от министерства, браншови и екологични организации, научните среди. КСБ съвсем аргументирано подкрепя Източен вариант Г10,50. Канили сме редица чужди специалисти дали своята експертиза. В началото на общественото обсъждане ни представиха подробна информация изготвена от висококвалифицирани специалисти. Видяхме, че в доклада за ОВОС най-висока оценка е получил Източен вариант Г10,50." Това каза председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков по време на общественото обсъждането в Кресна.