Новини

Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите: Екипът на МОСВ многократно е работил добре с КСБ

„Позволете ми да се присъединя към високата оценка дадена на организирания от Камарата на строителите в България и в. „Строител“ форум. Той дава възможност да се споделят добри практики и да се начертаят следващите стъпки. Три са приоритетите на МОСВ – опростяване на административната тежест, чистотата на въздуха, адаптация към климатичните изменения.“ Това каза Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите на Седмия дискусионен форум „Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“, организиран от Камарата на строителите в България и в. „Строител“. „Екипът на МОСВ многократно е работил добре с КСБ доказателство за това е изграждането на екологичната инфраструктура на страната. Тя гарантира доброто качество на живот на гражданите и опазва околната среда. Пример за добрата ни работа е разработването на стандартизирани документи във ВиК сектора. Това е важно за осигуряване на конкурентна среда и за бързата реализация на проектите“ допълни тя. По думите на Атанаска Николова сред приоритетните задачи на МОСВ е намаляване на административната тежест, въвеждане на ясни правила за издаване на разрешения, контрол. Друг приоритет е постигане на ресурсна ефективност чрез управление на отпадъците. „Стремежът ни е бизнесът да работи по метода кръгова икономика“, заяви Николова.