Новини

ЦППКОП и Фондация ЦППИП подписаха меморандум за сътрудничество

В Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) бе подписан Меморандум за сътрудничество за противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления между Центъра и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” (ЦППИП). Подписи под документа поставиха и. д. директора на ЦППКОП Елеонора Николова и д-р Николай Алдимиров, председател на УС на Фондация ЦППИП. Подписаният меморандум цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област. На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на тези явления, организиране на семинари, кръгли маси и конференции на базата на международния опит, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на добри практики. „Необходимо е да има добро сътрудничество между държавните институции и неправителствения сектор“, заяви Николова. „Досега имаме сключени меморандуми с МВР и с Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Сътрудничеството между държавния и неправителствения сектор може да доведе до по-добри резултати в борбата с негативните практики“, добави д-р Алдимиров. На церемонията присъстваха г-жа Ренета Николова, г-н Иван Станоев и г-н Емил Асенов, членове на УС на Фондацията.