Новини

Министър Московски: В секторите „Транспорт“ и „Телекомуникации“ приемаме Българското председателство за национална кауза

„Остават ни само три месеца, за да завършим подготовката за голямото предизвикателство, пред което сме изправени, а именно началото на мандата на България като председател на Съвета на ЕС. Отчитайки целия комплексен характер на събитието, в системата на транспорта и телекомуникациите възприемаме Председателството, като национална кауза и се опитваме да намерим баланс между различните приоритети на държавите членки и стратегическите приоритети на ЕС“. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски днес, по време на общественото обсъждане на приоритетите в областта на транспортната политика и телекомуникациите пред медии, синдикати и браншови организации. В рамките на събитието заместник-министрите Велик Занчев, Ангел Попов и Димитър Геновски представиха заложените акценти по ресори в проекта на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. В своето изказване заместник-министър Велик Занчев представи ключовите приоритети и въпроси в областта на въздушния транспорт и интермодалните превози. По време на Българското председателство на ЕС ще бъде разгледан пакета „Въздухоплаване: отворена и свързана Европа“. В него се съдържат законодателни и незаконодателни мерки за защита на конкуренцията, свързаността и икономическото регулиране в авиацията. Заместник-министърът заяви, че ще продължи работата по предложението за Регламент за защита на конкуренцията във въздушния транспорт. По думите му, ако се позволи нелоялните практики да продължат да съществуват, в дългосрочен план може да се стигне до господстващо положение или дори до монопол на авиационния пазар. Това би означавало по-ограничен избор, по-лоша свързаност и по-високи цени за гражданите на ЕС. България и останалите държави членки са заинтересовани от създаването на ефективен инструмент за гарантиране на лоялна конкуренция между въздушните превозвачи на Съюза и тези от трети страни, каза още Велик Занчев. По отношение на развитието на интермодалните превози и възможностите за използване на комбиниран транспорт между държавите членки, заместник-министър Занчев, бе категоричен, че това е приоритет на европейската транспортна политика. Директивата за комбинирани превози е основен европейски инструмент, с който се цели стимулиране на прехвърлянето на товари от автомобилния транспорт към железопътния, вътрешно-водния или морския транспорт. Тази Директива е създадена преди 25 години и не е транспонирана еднакво в законодателството на отделните държави. Велик Занчев обяви, че Българското председателство ще стартира преговорите по проекта за изменение на Директивата, за създаване на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки, с цел стимулиране използването на този вид транспорт. Заместник-министър Ангел Попов обяви, че една от основните задачи на МТИТС е подготовка на програмата на Председателството в областта на транспортната политика и в частност, в автомобилния транспорт. Основен акцент в рамките на „Автомобилния пакет“ е специалното законодателно предложение свързано с прилагането на разпоредбите за командироване на работници на международния автомобилен транспорт и каботажната дейност. Изменения предвиждат заплащане на международните водачи на минималната почасова ставка на приемащата държава членка, след изтичането на определен период от време на територията на тази държава членка. Според заместник-министъра сериозни дебати се очакват около идеята за забрана на международните водачи да ползват редовната седмична почивка на борда на превозните средства, както и предложените разпоредби за задължително връщане на водачите в държавите им, на всеки три седмици. В допълнение към тези разпоредби се разрешава използването на превозни средства, наети или регистрирани в друга държава членка, за поне четири месеца, за да се даде възможност на предприятията да отговарят на пазарното търсене или да заменят повредени превозни средства. Заместник-министър Ангел Попов заяви, че основен въпрос за България ще бъде отстраняването на различията в тълкуването на законодателството, най-вече на разпоредбите, свързани с прилагането на директивата за командироване на международния транспорт и каботажа, както и правилата относно времето за управление и почивки на водачите. По думите му, различията в тълкуването създават правна несигурност и водят до фрагментиране на единния вътрешен пазар. „Ще положим всички усилия за приемането на по-прецизни разпоредби за подобряване на ефективността в автомобилния транспорт в ЕС“, допълни още той. В областта на съобщенията и информационните технологии основен приоритет на Българското председателство на ЕС е окончателното изграждане на конкурентен и справедлив цифров единен пазар, заяви заместник-министър Димитър Геновски. Други основни теми в този сектор ще бъдат постигането на свръх бърза интернет свързаност от пето поколение; промени в общото законодателство в телекомуникациите; засилване на доверието и сигурността на личните данни в цифровото пространство и развитието на европейска икономика, основана на данни. Заместник-министър Геновски добави, че Българското председателство ще даде възможност за приобщаване на Западните Балкани към ценностите на Европейското семейство. „Една от задачите ни ще бъде да популяризираме цифровите политики на ЕС сред страните от Западните Балкани. Това са широколентов достъп за всички, високоскоростната трансгранична свързаност и въвеждането на правилата на ЕС за постепенното намаляване или премахване на надценките за роуминг услуги в тези страни“, каза още той. Предстои взимането на изключително важни решения за европейската икономика, които ще имат отражение върху всекидневието на всеки европеец, каза в заключение заместник-министър Геновски.