Новини

Започна рехабилитацията на 17 км от път ІІІ-1002 Враца – пещера Леденика

Започна рехабилитацията на 17,4 км от път III-1002 Враца – пещера Леденика. Инвестицията в основния ремонт на единствената връзка до Врачанския Балкан и пещерата Леденика е 14 436 124,31 лв. От тях 12 210 705,66 лв. са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, а останалите 2 225 418,65 лв. са национално съфинансиране. Началото на строителните дейности даде министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. На събитието присъстваха и областният управител на Враца Малина Николова, кметът Калин Каменов, директорът на областното пътно управление Веселин Николов и управителят на „Галчев Инженеринг“ ЕООД Лю­бо­мир Галчев, представляващ изпълнителя. „Обектът, който стартираме сега, ще свързва може би най-известната пещера у нас – Леденика, с областния център. 17-километровият участък е връзка към АМ „Хемус“ и след година ще се ползва не само от жителите на Враца, а и от всички любители на туризма, на спелеологията, така че градът да стане още по-привлекателна туристическа дестинация. Проектът е сложен, но познавайки работата на фирмата изпълнител, съм убеден, че той ще бъде завършен перфектно не само в срок, но и с необходимото качество“, заяви министър Николай Нанков. Участъкът от път III-1002, който ще бъде ремонтиран в очертанията на града, съвпада с отсечка от бул. „Христо Ботев“, започваща на 200 м след кръстовището с бул. „Васил Кънчов“ (път I-1 София – Видин), продължава по „Крайречен булевард“ и ул. „Вратица“, преминава извън града покрай кръстовището за с. Згориград и завършва при пещера Леденика. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Пътища Северозапад 2016”, съставено от „Галчев Инженеринг” ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. Стойността на договора е 13 664 574,92 лв. Строителният надзор ще осъществява Обединение „ТСП Консултанти“ ДЗЗД с участници „Три - Ес“ ЕООД, „Строл 1000“ АД и „Пи Ес Консулт“ ЕООД. Техният контракт е за 202 787,57 лв. „Договорът за този проект е сключен в края на август, а строителната площадка е открита в края на септември. СМР вече са в ход. Започваме работа от централна градска част, където ще приложим т.нар. студено рециклиране. Предвижда се подменяне на тротоарите и бордюрите, което ще облагороди района. След това ще започнат дейностите и по отсечката, водеща до пещерата Леденика. Срокът за изпълнение е 15 месеца, което означава, че до края на следващата календарна година трябва да сме приключили. Ще реализираме над 50 хил. т асфалт, което е доста сериозно начинание с оглед на кратките срокове. Проектът е приоритетен за нас. Силно сме амбицирани да го изпълним не само в срок, но и с високо качество“, заяви Любомир Галчев, управител на „Галчев Инженеринг“ ЕООД. Рехабилитацията включва още подмяна на конструкцията на настилката, банкетите, подобряване на отводнителните съоръжения на пътя, нова хоризонтална и вертикална сигнализация, предпазни огради и т.н. В чертите на града е предвидено и изграждане на колекторна система за дъждовна вода. Ще бъде ремонтирано и едно голямо съоръжение – мост над река Лева при Дома на туриста. С изпълнението на проекта ще се повиши безопасността на движение до една от най-посещаваните пещери у нас - Леденика, до с. Згориград и ще се подобри пътната инфраструктура на Враца.