Новини

ОП на КСБ - Бургас проведе Общо годишно отчетно събрание

Областното представителство на КСБ в Бургас проведе своето Общо годишно отчетно събрание. То се състоя на 6 октомври в залата на Морското казино. Гост на събранието беше председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков. "Уважаеми гости, скъпи колеги, през изминалата отчетна година  Камарата на строителите в България се утвърди като еталон за браншова организация в национален мащаб, познаваща проблемите на бранша, в състояние да му влияе и да излиза с послания. Ръководството на Камарата е в постоянен делови контакт със всички държавни органи и партньор с ресорните на сектора министерства. Като активен член на FIEC Камарата е разпознаваема и в Брюксел. Наши представители бяха поканени и участваха във всички законодателни инициативи в момента, касаещи строителството", заяви зам.-председателят на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - Бургас инж. Николай Николов. "Колеги, използвам случая да ви поздравя за добре свършената работа през годината. Вие сте едно от най-активните Областни представителства на Камарата и ви пожелавам да продължавате така и за в бъдеще. Тук в Бургас има много добър диалог между строителния бранш и местната власт, което е похвално", каза председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков. Още за Общото събрание на ОП на КСБ - Бургас четете в следващия брой на в. "Строител".